COMPLET SERV & CONSULTING

INVESTIGATII DISCRETE

Investigaţiile desfăşurate de către Agenţia de Detectivi C.S.C. se desfăşoară cu respectarea legislaţiei privind activitatea detectivilor particulari.

Serviciile oferite de către Agenţia de Detectivi C.S.C. respectă normele deontologice privind activitatea de investigaţii a detectivilor particulari.

Agenţia de Detectivi C.S.C. respectă cu stricteţe secretul profesional privind activitătile desfăşurate de detectivii particulari.

Agenţia noastră are relaţii de cooperare cu Detectivi Particulari sau Agenţii de Detectivi din ţară şi din străinătate.

La solicitarea dumneavoastră,putem desfăşura şi alte activităţi de investigaţii, cu condiţia ca acestea să nu contravină reglementărilor legale interne sau celor internaţionale privind activitatea detectivilor particulari, la care România este parte, ordinii publice ori bunelor moravuri.

Este foarte important de reţinut că respectarea legii reprezintă primul pas de plecare în relaţia contractuală dintre dumneavoastră şi Agenţia de Detectivi C.S.C., astfel ca serviciile de investigatii private prestate sunt oferite în baza unui contract, conform unor termeni şi condiţii şi unor tarife. 

COMPLET SERV AND CONSULTING SRL © 2014 - Image by ADVWAY